top of page

VILKEN TILLVERKNINGSMETOD PASSAR DINA BEHOV?

CNC-bearbetning är en subtraktiv tillverkningsmetod. Substitutet till subtraktiv tillverkning är additiv tillverkning och formativ tillverkning.

SUBTRAKTIV TILLVERKNING

Skärande bearbetning är en väldigt flexibel metod som är väldigt kostnadseffektiv på små till medelstora volymer. 

Startkostnaden är på några tusenlappar då maskinerna måste ställas. Dock så blir det mycket spill av avfallsmaterial som måste återvinnas. På additiv- och formativ tillverkning så är det näst intill inget spill. 

ADDITIV TILLVERKNING

Ett mer vanligt namn för additiv tillverkning är 3-dimensionel printing. 3D-printing klarar av mer komplicerade geometrier som de andra metoderna inte klarar av. Det är en effektivt metod vid prototyper av plaster då man behöver komponenterna snabbt. 

Det går att printa i metaller med, men urvalet är litet och materialen är dyra.

FORMATIV TILLVERKNING

Formativ tillverkning innebär: gjutning, formsprutning, kall- och värmestukning. Dessa metoder använder formar som skapar komponenter. Det tar bara sekunder att tillverka bitarna.

 

 Dessa formverktyg kostar runt 50 000 - 100 000 kronor, vilket gör startkostnaden väldigt hög.

Med denna höga startkostnad så lönar sig bara ordrar på höga och återkommande volymer. 

SUBTRAKTIV TILLVERKNING

MEDEL

STARTKOSTNAD

ADDATIV TILLVERKNING

FORMATIV TILLVERKNING

LÅG

HÖG

SVÅRA GEOMETRIER

MEDEL

MEDEL

HÖG

FLEXIBILITET

HÖG

MEDEL

LÅG

SERIESTORLEKAR

10 - 10 000 ST

1 - 10 ST

10 000 ST <

VARIATION MATERIAL

HÖG

HÖG

LÅG

SPILLAVFALL

HÖG

LÅG

LÅG

TILLVERKNINGSTID/ ENHET

MINUTER

TIMMAR

SEKUNDER

LEDTIDER

MEDEL

LÅG

HÖG

Add a Title

OM OSS

OM OSS

VÅRA TYPER AV SKÄRANDE

BEARBETNING

Vid automatsvarvning så är inte den enda bearbetning svarvning som kan utföras. Dessa operationer kan man göra i en CNC-svarv och räknas till skärande bearbetning:

SVARVNING

FRÄSNING

HÅL-BEARBETNING

GÄNGNING

LÄTTRING

FORMNING