top of page
metallsvarvning av kontraktstillverknng inom skärande bearbetning

PORTFOLIO FÖR KOMPONENTER VI TILLVERKAR ÅT VÅRA KUNDER

Här finner du exempel på produkter och komponenter som vi kontraktstillverkar åt våra kunder via skärande bearbetning i CNC-svarvar.

Brickor

Brickor används inom fästelement för att ge stöd, skydda ytor och fördela belastningen jämnt i fästförbindelser. De finns i olika typer och material och spelar en viktig roll för att säkra och förbättra funktionen hos skruvar, bultar och muttrar.

Flänsar

En fläns inom mekanik är en förlängning av en komponent som skapar en plan anslutningsyta för att säkert fästa olika delar. De används för att förhindra läckage mellan anslutna delar och förbättra säkerhet och effektivitet i mekaniska system som rörledningar och maskiner. Flänsar tillverkas i olika former och storlekar och kan ha extra egenskaper som packningar eller fästpunkter för sensorer.

Hylsor & distanser

Hylsor och distanser används inom fästelement för att ansluta eller förlänga fästelement som skruvar eller bultar. De har antingen bara ett hål eller ett invändigt gängat hål och möjliggör säker och stabil fästning av material och komponenter genom att placeras över fästelementet och skruvas på plats.

Kolvar

En kolv i en förbränningsmotor är en cylindrisk eller konisk metallkomponent som omvandlar tryckkraft till linjär rörelse. Den fästs på motorns vevstake och rör sig upp och ner i cylindern när förbränningen sker. Kolvar finns i olika storlekar och former för att passa olika motorer.

Mekaniska axlar

En axel inom mekanik är en struktur som används för att överföra kraft och rotation mellan olika delar av en mekanisk anordning.

Muttrar

Mutter en invändigt gängad komponent som används tillsammans med skruvar eller bultar för att säkra fästningar genom att trycka mot och hålla fast anslutna material. Den skruvas på skruven eller bulten och skapar en åtdragningskraft för att säkra och stabilisera fästningen.

Nipplar

Nippel är komponent som används för att ansluta slangar och rör med system och har en alternativt två gängade delar eller en gängad del och ett muntsycke.

Skruvar & bultar

Skruvar och bultar är en typ av fästelement för anslutning och fästning av material.

bottom of page