Hands Screwing Up Bolts

FÄSTELEMENT

tillverkningsmetoder

VAD ÄR ETT FÄSTELEMENT?

Ett fästelement är en komponent som mekaniskt sammanfogar två eller fler komponenter samman för att bilda en konstruktion. Fästelement använder man till icke-permanenta fogningar. Alla komponenter som har en extern (hane) eller intern (hona) gänga kan kallas för fästelement. Den produkt vi förknippa mest med fästelement är skruv och mutter. Skruvar, bultar och muttrar är något av det viktigaste komponenterna inom maskineri. Utan fästelement hade allt bara trillat ihop. 

historia skruven - history screw.jpg

HISTORIA

Spiken och skruven sägs vara en av de äldsta uppfinningar i världen. Ända sedan början har skruvar används till att sammanföra två olika objekt. Skruvens huvud var fyrkantigt till en början och ända fram till början av 1800-talet. Sedan blev det mer standardiserat med runda och sexkantiga skruvhuvuden.  

KUNDPRODUKTER - PRODUCTS.jpg

OLIKA TYPER AV FÄSTELEMENT

Du har förmodligen både använt skruv och mutter, då de flesta branscher använder det. Men då den är så mångsidig så finns den i stort antal utföranden.

 

Därför är det bra att man kan få sina skruvar och muttrar precis så som man önskar, oavsett om det är standard eller skräddarsytt efter ditt behov. Dessutom så är fästelement så mycket mer än bara skruvar och muttrar. De olika typerna av fästelement som finns är:  

SKRUVAR & BULTAR

Bult och skruv är ett gängat fästelement med en extern hane. En bult eller skruv kan ha antingen en full gänga eller delvis gängad.  

DELVIS GÄNGAD

Delvis gängad används ofta till bultar. Det finns då en liten ogängad del efter skruvhuvudet. Den icke gängade delen ger mer styrka än gängade delen, vilket gör den mer tålig mot andra krafter.  

FULLT  GÄNGAD

Används oftast till skruvar då de skruvas in i ett gängat hål hela vägen till huvudet. Detta är ett bra val av gängtyp när sidokraft inte kommer förekomma för skruven.  

SKRUVHUVUDEN

Vilken typ av skruvhuvud man väljer till sin skruv eller bult har helt med ändamålet att göra. Behöver stark kraft så är ett huvud som passar ett externt grepp bäst, men om man har ont om utrymme eller inte kräver så hög kraft passar ett huvud med internt verktygsgrepp bäst. 

SEXKANT

FYRKANT

EXTERNT VERKTYGSGREPP

Ett externt verktygsgrepp är när man fäster skruven eller bulten med hjälp av ett verktyg som till exempel skiftnyckel utanpå huvudet.

INTERNT VERKTYGSGREPP

Ett internt verktygsgrepp är när man fäster skruven eller bulten via ett verktygsmönster invändigt i huvudet som till exempel skruvmejsel.

INSEX

SPÅR

TORX

FYRKANT

SEX- & FYRKANTSHUVUD 

skruvar/ bultar med Sex- och fyrkantshuvuden är ofta av det grövre fästelementen. När man använder denna typen, så behöver man ofta mer kraft. Detta gör att man använder ett verktyg som har ett externt grepp. 

HYLSHUVUDSKRUV

Huvudets längd är lika stor som skruvens diameter. Är bra när man har ont om utrymme eller vill dölja skruven/ bulten, men ändå behöver styrka i sitt fästelement. 

PLATTHUVUDSKRUV

Platthuvudskruv är även känt som en försänkt skruv för den har en väldigt platt yttre yta. Den platta ytan gör att skruven inte sticker ut över ytan av materialet, detta gör att den försvinner in i materialet bättre och det blir visuellt snyggare, samt inte är i vägen om något ska färdas längs ytan där skruven sitter.  

RUNDATHUVUD

Rundat skruvhuvud kallas även för panhead har en oval topp, men platt botten. Detta gör att huvudet sticker ut över materialet som det fästs vid. Då huvudet har mer massa än till exempel ett platt skruvhuvud, kan man göra det interna verktygsgreppet djupare, vilket innebär att man kan applisera mer kraft när man fäster det.  

AXELSKRUV

En axelskruv är en skruv/bult som är av typen delvis gängad. Den delen som inte har någon gänga är tjockare än den gängade delen. Denns skillnad i tjocklek skapar en “axel”. Detta gör att den gängade delen kan spännas åt ordentlig, men ändå lämna rum för axiellt spel i den icke-gängade delen. Detta gör att själva fästelementet riskerar inte att lossna, men det man fäster ihop med skruven eller bulten kan röra sig fritt.  

PINOLSKRUV

Pinolskruv även kallat hylsskruv eller stiftskruv är en typ av skruv som används för att fästa två olika komponenter i varandra och låsa fast dem. Skillnaden mellan en vanlig skruv och en stiftskruv är att det blir mycket stadigare att fästa ihop två komponenter utan att behöva använda en mutter som en motkraft. Detta förhindrar de två komponenterna att att bli lösa mot varandra.  

TUMSKRUV

Tumskruv är en skruv som använder ett externt grepp huvud som kan skruvas på och av med hjälp med handen. Detta gör det enkelt och snabbt att montera på och av skruven och används vid de tillfällen där man behöver lätta och stänga skruven snabbt och flera gånger. Fördelen med denna skruven är att man behöver inga verktyg.  

OLIKA TYPER AV SKRUVAR & BULTAR SOM FINNS:

VAD ÄR SKILLANDEN PÅ EN BULT & SKRUV?

Ända egentliga skillnaden mellan en skruv och bult är användningsområdet. Bultar används i genomgående hål för att senare fästas med en mutter på andra sidan. Skruvar ändvänds i hål som redan är gängade.  

Skruvar är mer anpassade för montering då de bara kräver ett verktyg för att monteras, men bultar kräver ett verktyg för bulten och för muttern.  

MUTTRAR

En mutter är ett fästelement som i regel är sexkantigt (hexagon) och har en intern gänga i mitten, även kallad hona. Den använder en intern hona så det går att föra samman muttern ihop med en hane på en bult för att i sin tur föra samman flera olika komponenter med varandra. Det finns flera olika typer av muttrar för olika ändamål:  

SEXKANTSMUTTER

Sexkantsmuttern är den mest vanliga muttern och har som uppgift att låsa ihop två föremål med hjälp av bult. 

LOCKMUTTER

En lockmutter täcker över och skyddar gängan ifrån att förstöras, samtidigt som den ger ett lite snyggare utseende.  

FLÄNSMUTTER

Flänsmuttern liknar sexkantsmuttern men har istället en lite krage (fläns) som ska distribuera tryck och på så sätt reducera stressnivån där muttern och komponenten möts. Med en flänsmutter så behöver man ingen separat bricka, som sen sexkantsmutter kan behöva.  

KOPPLINGSMUTTER

Kopplingsmutter är en typ av förlängare till gängade stänger så man kan koppla flera stänger eller förlänga dem. En kopplingsmutter är minst tre gånger längre än en vanlig standardmutter.