top of page

VAD ÄR SVARVNING FÖR NÅGOT?


Svarvning finns i flera olika termer som CNC-svarvning, automatsvarvning och metallsvarvning. Svarvning är en typ av skärande bearbetning även kallat CNC-bearbetning, som utförs i en svarv för att skapa eller forma ett grundmaterial till en komponent. Ett skärverktyg subtraherar materia ifrån råmaterialet längs en linjär bana, även kallat axel och förädlar ämnet. Detta skapar den cylindriska geometriska formen som önskas.


Svarvning förknippar man mest ifrån träslöjden i skolan, men vi integrerar med svarvade produkter varje dag. De flesta CNC-svarvade detaljerna ser man inte, men de finns bland dina möbler, fordon och maskiner, även det du sitter på just nu använder svarvade delar.​Svarvning inom metallbearbetning är vanligt inom legotillverkning och


kontraktstillverkning. Detta beror på att en CNC-svarv är universal och flexibel. Det innebär att man kan utföra legobearbetning av flera olika typer av produkter i samma maskin, vilket är en styrka inom legoproduktion.​Metallsvarvning är den vanligaste typen av svarvning inom industriell tillverkning och metallbearbetning, men det går även svarva i material som plast, trä och keramik.

SVARVNING

CNC-svarvning: Skärande bearbetning för framtidens industri

När industriföretag söker efter effektiva lösningar inom skärande bearbetning, står CNC-svarvning som en frontlöpare. Med den avancerade tekniken bakom CNC-skärande bearbetning kan du och ditt företag förvänta er precision, effektivitet och framför allt hög kvalitet.

GEOMETRISKA FORMER

De axlarna som används av CNC-maskinen vid svarvning är x- och z-axeln. Detta gör det möjligt att svarva former som:

SPÅR

RUNT

DIAGONALT

VERTIKALT

HORISONTALT

CNC-bearbetning i en svarv.jpg

VARFÖR VÄLJA CNC-SVARVNING?

CNC-svarvning är mer än bara teknik, det är en konst. Att välja rätt underleveratnör för dina mekaniska komponenter kan ha stor betydelse för att nå framgång. Du och ditt företag behöver en samarbetspartner som inte bara förstår tekniken och kraven, utan även vet exakt hur dina detaljer ska svarvas för bästa möjliga resultat. Oavsett om det handlar om kvalitet, leveranstid, kostnad eller hållbarhet, står vi redo för att leverera.


OLIKA TYPER AV SVARVNING

Svarvning är en skärande bearbetningsprocess som utförs i en maskin som kallas svarv. Beroende på hur din detalj ser ut och stora antal du behöver tillverkat av din komponent, så kommer man använda olika typer av svarv. Dagens moderna svarvar är väldigt automatiserade och digitaliserade, detta gör att denna typ av moderna svarvning kallas för automatsvarvning. Automatsvarvning kan delas in i två kategorier, CNC-svarvning och längdsvarvning.


CNC-svarvning

CNC-svarvning använder sig av så kallad CNC-svarv. Denna typ av maskin kallas även för universal svarv, då den är väldigt flexibel och kan köra många olika typer komponenter och seriestorlekar.


Denna typ av svarv är långsammare än en längdsvarv, men går snabbare att ställa och klarar av större dimensioner än längdsvarvning. Detta gör CNC-svarven perfekt för mindre seriestorlekar för dimensioner Ø8 mm till Ø32 mm och alla seriestorlekar från Ø32 mm till Ø250 mm


Längdsvarvning

Längdsvarvning är en process som utförs i en så kallad längdsvarv. Längdsvarven har även den en CNC kopplad till sig, men är en väldigt snabb maskin jämfört med CNC-svarven. Nackdelen med längdsvarven är den tar lång tid att ställa, vilket ger den en hög startkostnad. Desutom klarar längdsvarven bara av att tillverka produkter i dimension upp till max Ø32 mm. Detta gör att denna typ av maskin passar långa slanka detaljer i stora seriestorlekar

LEGOTILLVERKNING OCH KONTRAKTSTILLVERKNING:

VI ÄR DIN PARTNER

För företag som letar efter flexibla lösningar, erbjuder vi både legotillverkning och kontraktstillverkning inom CNC-svarvning. Vi fungerar som din betrodda underleverantör, alltid med ditt företags bästa i åtanke.

Vad är svarvning för något?

Svarvning finns i flera olika termer som CNC-svarvning, automatsvarvning och metallsvarvning. Svarvning är en typ av skärande bearbetning även kallat CNC-bearbetning, som utförs i en svarv för att skapa eller forma ett grundmaterial till en komponent. Ett skärverktyg subtraherar materia ifrån råmaterialet längs en linjär bana, även kallat axel och förädlar ämnet. Detta skapar den cylindriska geometriska formen som önskas.


Svarvning förknippar man mest ifrån träslöjden i skolan, men vi integrerar med svarvade produkter varje dag. De flesta CNC-svarvade detaljerna ser man inte, men de finns bland dina möbler, fordon och maskiner, även det du sitter på just nu använder svarvade delar.


Svarvning inom metallbearbetning är vanligt för legotillverkning och

kontraktstillverkning. Detta beror på att en CNC-svarv är universal och flexibla. Det innebär att man kan utföra legobearbetning av flera olika typer av produkter i samma maskin, vilket är en styrka inom legoproduktion. 


Metallsvarvning är den vanligaste typen av svarvning inom industriell tillverkning och metallbearbetning, men det går även svarva i material som plast, trä och keramik.

MER ÄN BARA SVARVNING

Den moderna CNC-svarven kan använda mer än ett verktyg under samma operation, detta gör att man kan byta verktyg samtidigt som komponenten är kvar i hållaren. Det resulterar i att flera moment kan göras på en komponent i samma maskin.

MÄRKNING & GRAVERING

HÅLBEARBETNING

MASKINER SOM PASSAR DENNA TYP AV APPLIKATION

MAZAK INTERGREX 200SY

MAZAK Intergrex 200SY är en svarv/ fräs, vilket innebär att man har fördelarna i en svarv och fräshuvudet från en fräs.

Tack vare detta kan man skapa väldigt komplicerade geometrier.

200SY har dock ingen revolver, vilket gör att maskinen kan bara bearbeta en komponent åt gången, vilket gör den passande för mindre seriestorlekar.

MAZAK MULTIPLEX 6200Y

MAZAK MULTIPLEX 6200Y har 2 spindlar och två revolvrar, vilket innebär att den kan bearbeta två komponenter samtidigt. Den har även Y-axel, vilket gör att den kan skapa mer komplexa geometrier.

Tack vare att den kan bearbeta 2 komponenter samtidigt minskar stycktiderna, men ställtiden blir lång. Detta gör att den passar till större seriestorlekar.

MAZAK HQR 150MSY

MAZAK HQR 150MSY är en produktionsmaskin som har två spindlar och två revolvar. Detta innebär att den kan bearbeta i två komponenter åt gången.

Denna maskin är som två maskiner i en, vilket även innebär att ställtiden ökar. Detta gör den mest lämpad för större seriestorlekar.

MAZAK MULTIPLEX 6200Y

MAZAK MULTIPLEX 6200Y är två maskiner i en, som även klarar komplicerade geometrier.

Med två maskiner i en, innebär det att två komponenter kan bearbetas samtidigt, vilket minskar stycktider. Dock så är ställtiden lång, vilket gör att den passar till större volymer.

MAZAK QT NEXUS 200MSY

Mazak QT NEXUS 200MSY är en avancerad universal svarv som klarar av svåra geometrier och bearbeta komponenten från två sidor. Detta gör att detaljer som måste bearbetas från två håll, blir komplett i maskinen i ett moment.

Då den bara kan tillverka en komponent åt gången så passar den bäst till små-till medium stora serier.

MAZAK QT NEXUS 200MY

Mazak QT NEXUS 200MY är en avancerad universal svarv som klarar av svåra geometrier.

Då den bara kan tillverka en komponent åt gången så passar den bäst till små-till medium stora serier.

MAZAK QT NEXUS 200MY

Mazak QT NEXUS 200MY är en avancerad universal svarv som klarar av svåra geometrier.

Då den bara kan tillverka en komponent åt gången så passar den bäst till små-till medium stora serier.

MAZAK MULTIPLEX 6200

MAZAK MULTIPLEX 6200 har 2 spindlar och två revolvrar, vilket innebär att den kan bearbeta två komponenter samtidigt.

Detta minskar stycktider, men ställtiden blir lång. Detta gör att den passar till större seriestorlekar.

MAZAK QT NEXUS 250M-II

250 i Mazak QT NEXUS 250M-II innebär att den är starkare än 200. Detta gör att den har kraft att snurra stänger med dimensioner upp till Ø75 mm.

Den har en spindel, därför kan den bara bearbeta en komponent åt gången, vilket inte gör den lämplig för stora serier.

MAZAK QT NEXUS 200M

Mazak QT NEXUS 200M är ombyggd och klarar från fabrik 150 mm, men vi har byggt om den så den klarar 200 mm.

Den har en spindel, därför kan den bara bearbeta en komponent åt gången, vilket inte gör den lämplig för stora serier.

DMG MORI CLX 350

CLX 350 har magnetskala, vilket gör att den ändrar sig sällan i mått. Produkter med snäva toleranser är därför passande för denna maskin.

Den har en spindel, därför kan den bara bearbeta en komponent åt gången, vilket inte gör den lämplig för stora serier.

MAZAK QUICK TURN SMART 100S

Mazak Quick Turn SMART är en 2-axlig CNC-svarv med en spindel. Dess enkelhet gör att den har snabba ställtider och är billig i drift.

Då den bara har en spindel och en revolver, kan man bara bearbeta en detalj åt gången.

Detta gör att den passar enklare detaljer i mindre seriestorlekar.

LÄS MER OM VÅRA CNC-MASKINER

FAQs

Vad menas med Svarvning?

"Svarvning" är en bearbetningsprocess där ett material som metall eller plast roteras medan ett skärverktyg förskjuts längs dess yta för att avlägsna material. 


Det primära syftet med svarvning är att producera cylindriska eller roterande former.


Processen utförs i en maskin kallad svarv. I en typisk svarvningsoperation hålls arbetsstycket (det material som ska bearbetas) i en chuck eller mellan spetsar medan det roterar. Skärverktyget, som är fastsatt i en skärhållare, förflyttas sedan linjärt längs arbetsstyckets roterande yta för att skära bort överflödigt material till önskad form eller dimension.


Svarvning används för att producera många olika komponenter som axlar, bultar, skruvar och andra cylindriska detaljer. Beroende på hur detaljen ser ut och hur många komponenter som ska produceras det finns olika typer av svarvning, som längdsvarvning, automatsvarvning och CNC-svarvning.

Vad betyder svarvning?

Ordet svarvning kommer ifrån ordet chwerfu och betyder på walesiska, snurra runt. Därför heter svarvning på engelska Turning.


Namnet syftar på hur chucken som håller arbetsstycket vrider sig och får då även arbetsstycket att följa dess rörelse. Medan dessa två roterar förs verktyget längs sin linjära bana, även kallat axel och formar materialet till den form som du önskar.

Vad betyder svarvad?

Ordet "svarvad" kommer från verbet "svarva" vilket innebär att formge en komponent genom att rotera ett råmaterial mot ett skärverktyg, oftast i en CNC-maskin som svarv. När ett materialet i metall eller plast bearbetas i en CNC-svarv, kan man skapa cylindriska eller roterande former. Ett "svarvad" föremål är därför ett objekt som har formats med hjälp av en svarv. Exempelvis kan man ha en svarvad skruv, mutter eller bricka. Se andra föremål som kan svarvas här.

Vad kan man tillverka med svarvning?

Svarvning är en universal typ av CNC-bearbetning, vilket gör att man kan svarva i flera olika material som rostfritt stål, stål, mässing, brons, aluminium, koppar och plast. 


Tack vare att man kan  skära och bearbeta i så många olika typer av material, så kan man tillverka många olika typer av produkter. De vanligaste produkterna är:


Vad kan man svarva i metall?

Det går att svarva i många olika typer av material, men inom industrin är det väldigt vanligt med stål, rostfritt stål, mässing, brons, aluminium och koppar.

Vad är svarvstål?

Svarvstål är typ av verktygsstål som är framtaget för svarvar att bearbeta och svarva i. Dess egenskaper är framtagna för att klara av höga belastningar, värme och slitage vid metallsvarvning.

Hur svarvar man i metall?

För att svarva i metall placeras grundämnet i svarvens chuck och spänns stadigt fast. Sedan börjar chucken med ämnet att snurra och ett skärverktyg följer en angiven bana i en linjär rörelse för att forma grundämnet efter de önskemålen som finns på ritningen.

Vad kan man svarva?

Då arbetsstycket snurrar och verktyget står still i en svarv, så är cylindriska former möjliga i en svarv. Om Svarven har roterande verktyg kan man även fräsa i en svarv, vilket kan ge mer komplicerade geometrier. Se möjliga former här.

Hur går svarvning till?

Svarvning innebär att ett  arbetsstycket roterar medan skärverktyget formar det till den form man önskar/ ritningen har genom att subtrahera material. Detta sker oftast genom skärande rörelser längs arbetsstyckets längd, horisontalt.

Vad är CNC-bearbetning?

CNC-bearbetning står för Computer Numerical Control-bearbetning. Det är en automatiserad typ av skärande bearbetning, där en dator räknar ut kordinaterna på en CAD-modell eller 2D-modell och instruerar en CNC-maskin vilka rörelser den ska göra för att skapa komponenten. CNC i maskiner gör att de blir väldigt automatiska och självgående, samtidigt som de har väldigt hög precision. 

EXEMPEL PÅ KOMPONENTER SOM PASSAR SVARVNING