top of page

2-AXLAR

En CNC-svarv av typen T-maskin är den mest enklaste typen av automatsvarv med två axlar, X och Z. Då det är en enkel maskin, så blir typen av produkter som den kan producera lite mer enklare också.

TURNING (T)

PROCESSER SOM KAN UTFÖRAS:

SVARVNING