top of page

VAD ÄR SVARVNING FÖR NÅGOT?


Svarvning finns i flera olika termer som CNC-svarvning, automatsvarvning och metallsvarvning. Svarvning är en typ av skärande bearbetning även kallat CNC-bearbetning, som utförs i en svarv för att skapa eller forma ett grundmaterial till en komponent. Ett skärverktyg subtraherar materia ifrån råmaterialet längs en linjär bana, även kallat axel och förädlar ämnet. Detta skapar den cylindriska geometriska formen som önskas.


Svarvning förknippar man mest ifrån träslöjden i skolan, men vi integrerar med svarvade produkter varje dag. De flesta CNC-svarvade detaljerna ser man inte, men de finns bland dina möbler, fordon och maskiner, även det du sitter på just nu använder svarvade delar.​Svarvning inom metallbearbetning är vanligt inom legotillverkning och


kontraktstillverkning. Detta beror på att en CNC-svarv är universal och flexibla. Det innebär att man kan utföra legobearbetning av flera olika typer av produkter i samma maskin, vilket är en styrka inom legoproduktion.​Metallsvarvning är den vanligaste typen av svarvning inom industriell tillverkning och metallbearbetning, men det går även svarva i material som plast, trä och keramik.

FRÄSNING

Fräsning i CNC-svarv sedan 1997

Med en rik historia av innovation och teknisk kompetens, har vi alltid strävat efter att inte bara möta utan överträffa industristandarder. Vi har en enkel filosofi: genom att hjälpa dig hitta smarta och effektiva lösningar kommer du växa och vi med dig.

GEOMETRISKA FORMER

FRIA FORMER

ALLA VINKLAR

KANTIGA YTOR

RUNDA YTOR

PLANA YTOR

CNC-bearbetning i en svarv.jpg

OLIKA TYPER AV FRÄSNING

Det finns flera olika typer av fräsning, men principen är den samma för alla typer av maskiner som kan fräsa. Med de moderna CNC-maskinerna kan man idag fräsa i både CNC-fräsar och CNC-svarvar. CNC står för Computer Numerical Control och innebär att en dator instruerar maskinen om vilka rörelser den ska göra för att få fram de önskade geometrierna på din komponent.


Läs mer om det här.


Fräsning i en CNC-svarv

En CNC-svarv som har roterande verktyg, alltså tre axlar kan fräsa. Denna typen av fräsning skiljer sig ifrån fräsning i en CNC-fräs, då man inte kan göra lika avancerade geometrier. CNC-svarven har ingen B-axel vilket gör den begränsad till vilka vinklar den klarar av.


Är komponent huvudsakligen rund eller cylinderformad och har mycket svarvningsprocesser, så är fräsning i svarv att rekommendera.


Se våra CNC-svarvar här.


Fräsning i en CNC-fräs

En CNC-fräs huvudsakliga uppgift är att just fräsa. Beroende på hur många axlar den använder så kan den göra allt från enkla geometrier till väldigt komplicerade. CNC-fräsar klarar av att göra runda och cylindriska ytor, men en svarv är mer effektiv om det är större antal eller mycket cylindriska ytor.


Turnab AB har ingen egen CNC-fräs, men kan ombersörja komponenter som kräver detta, via vårt lokala nätverk.


Fräsning i Svarv/ fräs

Det finns de maskinerna som är svarv och fräs i ett. Detta innebär att man tagit de bästa egenskaperna från svarven och de bästa egenskaperna från en fräs och kombinerat i en maskin. Detaljer som passar denna typ av maskin är komponenter som främst bör tillverkas i en svarv, men som har komplicerade geometrier som en CNC-svarv inte klarar av. Ett exempel på detta är att svarv/ fräsen har B-axel och kan därför bearbeta i mer svåra vinklar än en CNC-svarv.


Läs mer om våran svarv/ fräs här.


LEGOTILLVERKNING OCH KONTRAKTSTILLVERKNING:

VI ÄR DIN PARTNER

För företag som letar efter flexibla lösningar, erbjuder vi både legotillverkning och kontraktstillverkning inom CNC-fräsning. Vi fungerar som din betrodda underleverantör, alltid med ditt företags bästa i åtanke.

Vad är fräsning i en CNC-svarv?

Fräsning är en typ av skärande bearbetning som kan utföras i en CNC-fräs eller CNC-svarv. Med hjälp av ett fräsverktyg som roterar på sin egen axel avlägsnas grundmaterialet ifrån arbetsstycket som står still. Med fräsning kan man göra mer komplicerade geometrier än vad svarvning kan.

Beroende på hur många axlar som CNC-maskinen har kan man göra näst intill alla typer av former som önskas.


Fräsverktyget har så kallade ”tänder” och när dessa tänder kommer i kontakt med materialet så avlägsnas små mängder materia åt gången.

Skillnaden med att fräsa i en CNC-fräs och en CNC-svarv har att göra med styrkan på maskinen. En fräsmaskin är starkare än en svarv och används till rektangulära och kvadratiska komponenter. I en Automatsvarv som kan fräsa är komponenten i regel rund, men har vissa attribut som kräver fräsning. Fördelen med att fräsa i en svarv är att man kan utföra  CNC-bearbetning på ett mer automatiskt och effektivt sätt, medan en fräsmaskin klarar av tuffare material, toleranser och ytkrav.


Fräsning är vanligast i metaller som stål, mässing och rostfritt stål, men går även fräsa i trä, plast och komposit.


I branscher som fordonsindustrin, flygindustrin och maskintillverkning är frästa komponenter vanligt förekommande.

MER ÄN BARA FRÄSNING

Den moderna CNC-svarven kan använda mer än ett verktyg under samma operation, detta gör att man kan byta verktyg samtidigt som komponenten är kvar i hållaren. Det resulterar i att flera moment kan göras på en komponent i samma maskin.

MÄRKNING & GRAVERING

HÅLBEARBETNING

MASKINER SOM PASSAR DENNA TYP AV APPLIKATION

MAZAK INTERGREX 200SY

MAZAK Intergrex 200SY är en svarv/ fräs, vilket innebär att man har fördelarna i en svarv och fräshuvudet från en fräs.

Tack vare detta kan man skapa väldigt komplicerade geometrier.

200SY har dock ingen revolver, vilket gör att maskinen kan bara bearbeta en komponent åt gången, vilket gör den passande för mindre seriestorlekar.

MAZAK MULTIPLEX 6200Y

MAZAK MULTIPLEX 6200Y har 2 spindlar och två revolvrar, vilket innebär att den kan bearbeta två komponenter samtidigt. Den har även Y-axel, vilket gör att den kan skapa mer komplexa geometrier.

Tack vare att den kan bearbeta 2 komponenter samtidigt minskar stycktiderna, men ställtiden blir lång. Detta gör att den passar till större seriestorlekar.

MAZAK HQR 150MSY

MAZAK HQR 150MSY är en produktionsmaskin som har två spindlar och två revolvar. Detta innebär att den kan bearbeta i två komponenter åt gången.

Denna maskin är som två maskiner i en, vilket även innebär att ställtiden ökar. Detta gör den mest lämpad för större seriestorlekar.

MAZAK MULTIPLEX 6200Y

MAZAK MULTIPLEX 6200Y är två maskiner i en, som även klarar komplicerade geometrier.

Med två maskiner i en, innebär det att två komponenter kan bearbetas samtidigt, vilket minskar stycktider. Dock så är ställtiden lång, vilket gör att den passar till större volymer.

MAZAK QT NEXUS 200MSY

Mazak QT NEXUS 200MSY är en avancerad universal svarv som klarar av svåra geometrier och bearbeta komponenten från två sidor. Detta gör att detaljer som måste bearbetas från två håll, blir komplett i maskinen i ett moment.

Då den bara kan tillverka en komponent åt gången så passar den bäst till små-till medium stora serier.

MAZAK QT NEXUS 200MY

Mazak QT NEXUS 200MY är en avancerad universal svarv som klarar av svåra geometrier.

Då den bara kan tillverka en komponent åt gången så passar den bäst till små-till medium stora serier.

MAZAK QT NEXUS 200MY

Mazak QT NEXUS 200MY är en avancerad universal svarv som klarar av svåra geometrier.

Då den bara kan tillverka en komponent åt gången så passar den bäst till små-till medium stora serier.

MAZAK MULTIPLEX 6200

MAZAK MULTIPLEX 6200 har 2 spindlar och två revolvrar, vilket innebär att den kan bearbeta två komponenter samtidigt.

Detta minskar stycktider, men ställtiden blir lång. Detta gör att den passar till större seriestorlekar.

MAZAK QT NEXUS 250M-II

250 i Mazak QT NEXUS 250M-II innebär att den är starkare än 200. Detta gör att den har kraft att snurra stänger med dimensioner upp till Ø75 mm.

Den har en spindel, därför kan den bara bearbeta en komponent åt gången, vilket inte gör den lämplig för stora serier.

MAZAK QT NEXUS 200M

Mazak QT NEXUS 200M är ombyggd och klarar från fabrik 150 mm, men vi har byggt om den så den klarar 200 mm.

Den har en spindel, därför kan den bara bearbeta en komponent åt gången, vilket inte gör den lämplig för stora serier.

DMG MORI CLX 350

CLX 350 har magnetskala, vilket gör att den ändrar sig sällan i mått. Produkter med snäva toleranser är därför passande för denna maskin.

Den har en spindel, därför kan den bara bearbeta en komponent åt gången, vilket inte gör den lämplig för stora serier.

LÄS MER OM VÅRA CNC-MASKINER

FAQs

Vad gör en CNC-fräs?

En CNC-fräs är en skärande maskin som använder en dator för att skära och forma material som har komplexa geometrier eller är fyrkantiga/ rektangulära. En CNC-fräs har hög precision och kan fräsa, svarva, borra och gänga. Denna typ av maskin används för skapande av komplexa detaljer.

Vad är planfräsning?

Planfräsning är en typ av CNC-bearbetning där ett roterande skärverktyg där man skapar en jämn och plan yta.

Vad kan man göra med en fräs?

En fräs är en typ av maskin som utför skärande bearbetningsprocessen fräsning. Denna typ av operation används för att forma metaller i former som: 

  • Plan

  • Icke-cylindriska former

  • Bearbetning i olika vinklar 

Vad är CNC-bearbetning?

CNC-bearbetning står för Computer Numerical Control-bearbetning. Det är en automatiserad typ av skärande bearbetning, där en dator räknar ut kordinaterna på en CAD-modell eller 2D-modell och instruerar en CNC-maskin vilka rörelser den ska göra för att skapa komponenten. CNC i maskiner gör att de blir väldigt automatiska och självgående, samtidigt som de har väldigt hög precision. 

EXEMPEL PÅ KOMPONENTER SOM PASSAR FRÄSNING