top of page

VAD ÄR VÄRME- & YTBEHANDLING?

Värme- och Ytbehandling är samlingsnamn på en metod som utförs på metaller och icke-metaller för att bemöta vissa kriterier. Dessa kriterier kan antingen vara av estetiska skäl, men görs vanligast för att öka hållbarheten genom att:

 

  • MOTVERKAR SLITAGE AV MATERIAL

  • SKYDDAR DET MOT NATURENS ELEMENT

  • ELEKTRISK ISOLATION

VARFÖR VÄRME- & YTBEHANDLING?

Man värmer- och ytbehandlar produkter för att ta fram vackra, hållbara och starka komponenter

KORROSION

När en metall är i sin naturliga form innan den bryts så har den olika mineralformer. När metallen bearbetas och mineralerna förädlas till en komponent, blir den inte lika stabil som i sin mineralform.

 

Rost även kallat korrosion är naturens sätt att få metallen att återgå till sin naturliga mineralform. En lösning på korrosionsproblem är att ytbehandla produkten.

 

Ytbehandling innebär att man på något sätt skapar ett skyddande lager mellan komponentens råa yta och naturens element, för att förhindra att mineralerna bryts ner.

ELEKTRICITET & VÄRME

Det är inte bara naturens krafter som kan bryta ner metaller, elektriciteten och höga temperaturer påverkar även det metall på ett negativt sätt.

De flesta metaller leder ström, detta är bra för ändamål som till exempel elkablar, men det är inte alltid som man vill att metallen ska vara strömförande.

För att motverka att metallen ska vara strömförande kan man täcka den med en yta som inte elektronerna tränger igenom och isolerar komponenten.

Elektronisk ytbehandling ger en skyddade hinna av krom, nickel eller zink. 

Skulle man vilja att komponenten ska leda elektricitet bra, så kan man behandla materialet med en yta som: silver eller guld, vilket är väldigt strömförande.

FINISH

När en komponent blir behandlad för att bli starkare och hållbar, så kan den se ful ut.

 

Det är inte alltid hållbarheten som är viktig. Då många slutprodukter som bearbetas på Turnab når konsumenter, då är även estetiken viktig.

 

Det viktigaste kriterium är att de bearbetade komponenterna skyddas mot naturens element, men i vissa fall måste de även exponeras på ett sätt så den tillfredsställer betraktarens ögon.

HÅRDHET & SEGHET

Vissa grundmaterial klarar inte av de kriterier som finns på komponenten när det kommer till hur hållfast den ska vara. Därför kan man ge komponenten nya egenskaper, där de kan bli hårdare eller mer sega via värmebehandling.

MJUKA & LENA YTOR

När en komponent bearbetas via skärande bearbetning, så kan den få vassa kanter. Då måste man polera upp dessa vassa kanter så de försvinner. Samtidigt som man gör detta, så bli den mekaniska komponenten mjukare och skönare att hålla i.

RENA YTOR

En CNC-maskin använder olja för att kyla verktygen när de skär råmaterialet. Detta gör att den mekaniska komponenten är oljig, men har även rest-ämnen som spånor och andra partiklar. Detta kan inte blotta ögat se. Det är då viktigt att göra rent produkten, så den kan genomgå nästa process eller levereras till kund. Via rengöring får även detaljen ett tunt rostskydd som skyddar den under transport eller lagring.

VÄRME- & YTBEHANDLINGS METODER

Vilken metod man använder sig när man ska ytbehandla en produkt har och göra med vad ändamålet med produkten är. Det är viktigt att redan i planeringsstadiet av en produkt, bestämma om den ska ytbehandlas och hur i så fall.

VAD ÄR YTBEHANDLING?

Ytbehandling är en metod där man applicera ett tunt lager av kemisk vätska på materialets yta. Denna kemiska vätska skapar sedan en skyddande hinna.

 

Beroende på vad man säker för skydd och har för material till sin komponent, så kan denna hinna ge olika skydd:

ELFÖRZINKNING
FOSFATERING
ANODISERING

YTBEHANDLING

VAD ÄR TRUMLING?

Trumling är en metod där man stoppar komponenterna i en trumma och snurrar ihop med en vätska som kallas compound och stenar som kallas chips. Med hjälp av compounden och chipsen kan man:

GRADNING AV VASSA KANTER
POLERING AV YTOR FÖR BÄTTRE YTJÄMNHETER OCH FINISH
AVFETTNING & RENGÖRING
KORROSIONSSKYDD
SLIPNING

TRUMLING

VAD ÄR SLIPNING?

Om en mekanisk komponent har snäva toleranser som CNC-svarven har svårt att hålla. Då får man använda en maskin som klarar av att hålla så snäva toleranser, och det är en slip.

RUNDSLIPNING
HÅLSLIPNING
CENTERLESSLIPNING

SLIPNING

TVÄTTNING

VARFÖR ÄR TVÄTTNING VIKTIG?

Genom alkalisktvättning av dina mekaniska komponenter, kan man avlägsna oönskade partiklar så som:

  • OLJA

  • SPÅNOR

  • SMUTS

AVLÄGSNA OLJA
AVLÄGSNA PARTIKLAR
ICKE-PERMANENT KORRISION

VAD ÄR HÄRDNING &

VÄRMEBEHANDLING?

Härdning är en metod där material värms upp till en hög grad i en ugn för att få nya egenskaper som det inte hade innan. Till exempel att bli hårdare, segare och mer hållbart. De vanligaste metoderna för värmebehandling är:

ANLÖPNING
VAKUUMHÄRDNING
SÄTTHÄRDNING
SEGHÄRDNING
KARBONITRERING
NITROKARBURERING + EFTEROXIDATION

HÄRDNING & VÄRMEBEHANDLING

SPINDELN I NÄTET

Genom vårt nätverk av leverantörer i närområdet, kan vi ombesörja värme- och ytbehandling på de komponenter vi bearbetar. Detta gör att du själv slipper hitta nya leverantörer. Detta leder till minskade frakter och högre kvalitet, det kallar vi hållbart!

VÄRME- & YTBEHANDLING

bottom of page