VÄRME- & YTBEHANDLING.jpg

VÄRME- & YTBEHANDLING

På Turnab ombesörjer vi de mekaniska komponenterna som vi CNC-bearbetat via automatsvarvning eller fräsning med värme- och ytbehandling ifrån leverantörer i vårt närområde.

VAD ÄR VÄRME- & YTBEHANDLING?

Värme- och Ytbehandling är samlingsnamn på en metod som utförs på metaller och icke-metaller för att bemöta vissa kriterier. Dessa kriterier kan antingen vara av estetiska skäl, men görs vanligast för att öka hållbarheten genom att:

 

  • MOTVERKAR SLITAGE AV MATERIAL

  • SKYDDAR DET MOT NATURENS ELEMENT

  • ELEKTRISK ISOLATION

VARFÖR VÄRME- & YTBEHANDLING?

Man värmer- och ytbehandlar produkter för att ta fram vackra, hållbara och starka komponenter

KORROSION

När en metall är i sin naturliga form innan den bryts så har den olika mineralformer. När metallen bearbetas och mineralerna förädlas till en komponent, blir den inte lika stabil som i sin mineralform.

 

Rost även kallat korrosion är naturens sätt att få metallen att återgå till sin naturliga mineralform. En lösning på korrosionsproblem är att ytbehandla produkten.

 

Ytbehandling innebär att man på något sätt skapar ett skyddande lager mellan komponentens råa yta och naturens element, för att förhindra att mineralerna bryts ner.

ELEKTRISETET & VÄRME

Det är inte bara naturens krafter som kan bryta ner metaller, elektriciteten och höga temperaturer påverkar även det metall på ett negativt sätt.

 

De flesta metaller leder ström, detta är bra för ändamål som till exempel elkablar, men det är inte alltid som man vill att metallen ska vara strömförande.

För att motverka att metallen ska vara strömförande kan man täcka den med en yta som inte elektronerna tränger igenom och isolerar komponenten. Elektrolytisk ytbehandling av metallerna:

  • STÅL

  • ALUMINIUM

  • PLÅT

 

Ger en skyddade hinna av krom, nickel eller zink. 

Skulle man vilja att komponenten ska leda elektricitet bra, så kan man behandla materialet med en yta som: silver eller guld, vilket är väldigt strömförande.

FINISH

När en komponent blir behandlad för att bli starkare och hållbar, så kan den se ful ut.

 

Det är inte alltid hållbarheten som är viktig. Då många slutprodukter som bearbetas på Turnab når konsumenter, så är även estetiken viktig.

 

Ett kriterium som Turnab har är att de bearbetade komponenterna skyddas mot naturens element, men måste oftast även exponeras på ett sätt så den tillfredsställer betraktarens ögon.

HÅRDHET & SEGHET

När en komponent blir behandlad för att bli starkare och mer hållbar, så kan den se ful ut.

 

Det är inte alltid hållbarheten som är viktig. Då många slutprodukter som bearbetas på Turnab når konsumenter, så är även estetiken viktig.

 

Ett kriterium som Turnab har är att de bearbetade komponenterna skyddas mot naturens element, men måste oftast även exponeras på ett sätt så den tillfredsställer betraktarens ögon.

MJUKA & LENA YTOR

När en komponent bearbetas via skärande bearbetning, så kan den få vassa kanter. Då måste man polera upp dessa vassa kanter så de försvinner. Samtidigt som man gör detta, så bli den mekaniska komponenten mjukare och skönare att hålla i.

RENA YTOR

En CNC-maskin använder olja för att kyla verktygen när de skär råmaterialet. Detta gör att den mekaniska komponenten är oljig, men har även restämnen som spånor och andra partikelämnen som blotta ögat inte kan se. Det är då viktigt att göra rent produkten, så den kan genomgå nästa process eller levereras till kund. Via rengöring får även detaljen ett tunt rostskydd som skyddar den under transport eller lagring.

VÄRME- & YTBEHANDLINGS METODER

Vilken metod man använder sig när man ska ytbehandla en produkt har och göra med vad ändamålet med produkten är. Det är viktigt att redan i planeringsstadiet av en produkt, bestämma om den ska ytbehandlas och hur i så fall.

VAD ÄR YTBEHANDLING?

Ytbehandling är en metod där man applicera ett tunt lager av kemisk vätska på materialtes yta. Denna kemiska vätska skapar sedan en skyddande hinna.

 

Beroende på vad man säker för skydd och har för material till sin komponent, så kan denna hinna ge olika skydd:

ELFÖRZINKNING
FOSFATERING
ANODISERING