top of page
  • Skribentens bildJesper Lönnberg

VIKTEN AV RÄTT FÖRVARING FÖR DINA KOMPONENTER

Oavsett om man har bra ytbehandlingar till sina komponenter, så kan det fortfarande finnas risker för korrosion innan komponenterna hamnar i sitt rätta element eller kommer till ytbehandling. Om inte förvaringen görs på rätt sätt, så finns risken att komponenten är obrukbar redan innan den ens har börjat användas.


I detta inlägg ska jämföra två olika förvaringsmetoder, oljepapper och Anti korrosion VCI-plast. Vi ska jämföra dessa två olika förvaringssätten och se hur de kan påverkar hållbarheten och skyddet mot rost på mekaniska komponenter.


Oljepapper har traditionellt varit den mest använda metoden för att skydda komponenter av metall som tillexempel stål från rost under förvaring. Själva pappret behandlas med olja som ska se till att skapa en barriär för komponenten och skydda den från fukt och syre. Detta ska i sin tur minska risken för förekomsten av rost.


Trots att vi idag ofta väljer bort plast till fördel för papper för mindre klimatpåverkan, så har oljepapper nackdelar. Även om papper är lätt att återvinna, så är inte oljepapper det. Oljepapper åldras också väldigt dåligt och behöver bytas ut frekvent, samtidigt som den oljebaserade behandlingen kan vara skadlig för miljön vid felhantering.


En modernare och mer hållbar lösning för att skydda komponenter av stål vid förvarning är Anti korrosion VCI-plast. VCI står för Volatile Corrosion Inhibitor, vilket betyder flyktigt rostskyddsmedel. VCI-plasten är utformad för att skydda metallen från rostbildning, då den avger rostskyddsångor som lägger sig som en hinna på komponenten. Den rostskyddande hinnan förlänger livslängden på komponenten, samtidigt som plasten går att återvinna som vanlig plast, vilket minskar miljöpåverkan.


Vi på Turnab gjorde en studie, där vi tog två komponenter av samma stål, SS-2172/ S355J2. Den ena komponenten förvarades i oljepapper och den andra förvarades i VCI-plast.


Resultatet talar för sig själv, Anti korrosions VCI-plast har fler fördelar när det kommer till hållbarhet. Vid användning av VCI-plast kan komponenter av metall förvaras under mycket längre tid utan behöva byta förpackningsmaterial, vilket oljepapper kräver. Detta minskar företagets resurser och avfall, samtidigt som vi kan använda oss av effektivare återvinningsprocesser och minska miljöpåverkan.

Två komponenter, den ena är rostig efter lagrats i oljepapper, den andra är rostskyddad efter lagring i VCI-plast
Komponenten till vänster har förvarats i oljepapper och komponenten till höger i VCI-plast.

För att kunna erbjuda våra kunder hållbara komponenter är det viktigt att använda sig av innovativa förvaringsmetoder för minskning av rostbildningar, så komponenterna får förlängd livslängd.


Slutsatsen blir då att hållbarhet handlar inte bara om att göra rätt materialval för att öka livslängden, det handlar också om att förvara komponenterna på ett så bra sätt att de faktiskt kan komma till användning.28 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page