top of page
Hållbarhet---Sustainable.jpg

TURNING GREEN

Vi på turnab jobbar ständigt hållbarhet och försöker hela tiden förbättra vårt arbete. Detta leder till bättre produkter, bättre användning av resurser och framförallt en gladare planet.

HÅLLBARHET

NEDLADDNINGSBARA DOKUMENT

återvinning

ÅTERVINNING

När vi bearbetar våra komponenter så bildas spill ifrån råmaterialet, även kallat spånor. Dessa spånor skrotas inte, det skickas till återvinning så nya komponenter kan bearbetas i framtiden. 

ID BUZZ CARGO TURNAB.jpg

100% GRÖN EL

Vår fabrik drivs på 100% förnybar el från Skellefteå Kraft.

 

Våra transportbilar är helt eldrivna och laddas på fabriken, vilket gör våra interna transporter helt koldioxidneutrala.

we turn in your direction bmw i3 HEMSIDA.jpg

HELT ELDRIVEN FORDONSFLOTTA

som en del av våra mål, så har vi jobbat långsiktigt på att fasa ut bilar med förbränningsmotorer, vilket vi nu har lyckats med. Idag är alla våra Tjänste- och transportbilar eldrivna.

CERTIFIKAT

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

EL-CERTIFIKAT

UPPFÖRANDEKOD

Uppförande, även kallat code of conduct är en uppsättning regler som definierar förväntat beteende för en individ eller en organisation, inom etiska och moraliska principer. 

Gemenskap, ansvar, engagemang, innovation och kundskap

VÄRDERINGAR

Med engagemang, gemenskap, ansvar, innovation och kundskap, ska vi bidra med resultat som gynnar våra intressenter.

POLICY

Policys är en viktig del inom vår organisation, då det skapar en struktur om våra förväntningar och ska främja kulturella värderingar inom vår organisation.

bottom of page