top of page

Icke-standard skruvar & bultar

Alla de kundunika skruvar och bultar vi tillverkar med hjälp av metallsvarvning via kontraktstillverkning åt våra kunder är helt skräddarsydda och anpassade efter våra kunders ritningar, önskemål och krav.

OLIKA TYPER AV SKRUVAR & BULTAR

CNC MACHINING SUITABLE FOR THIS KIND OF PRODUCTS

GRAVERING

SKRUVHUVUD

KNURLING

GÄNGNING

FRÄSNING

TURNING

Vad är Skruv och bult för något?

Skruvar och bultar är två olika typer av fästelement som används till samma sak, för att sammanfoga material och komponenter. Trots sina likheter skiljer de sig åt i vissa avseenden:


Både skruv och bult är en cylindrisk metallstång med en utvändig gänga längs sin kropp. De är försedda med ett skruvhuvud för att kunna få ett verktygsgrepp om dem, vid infästning.


Det som skiljer skruv och bult åt är att skruv används för att fästas in i ett redan gängat hål, men en bult använder en mutter för att fästa ihop olika material, som inte har någon gänga.

FAQs

Varför bricka och mutter?

Att använda en bricka ihop med en mutter har flera fördelar. Man greppet vilket leder till minskad risk för att muttern lossnar, belastningen fördelas jämnt över ytan, den skyddar mot skador, den minskar friktionen och förhindra att muttern gör sönder eller sjunker in i materialet.

Vad står M för i bult?

M i gängstandarder till exempel M6 eller M8 står för "metrisk" och indikerar att dimensionen på gängan följer metriska måttenheter. Det är ett verktyg som anger att gängan är en del av det metriska måttsystemet och inte exempelvis det imperiala systemet.

Vad menas med skruv?

Förankringsföremål: I de flesta sammanhang syftar "skruv" på en cylindrisk eller konisk mekanisk komponent med gängor längs hela eller en del av sin längd. Skruvar används ofta för att fästa eller förankra olika material tillsammans. De kan användas med en skruvmejsel eller en skruvdragare för att driva in dem i ett föremål.

Vad finns det för olika typer skruvhuvuden?

Skruvhuvuden som har ett externt verktygsgrepp kan antingen ha fyrkantshuvud eller sexkantshuvud. 


Skruvhuvuden som har internt vertkygsgrepp kan ha torxhuvud, fyrkantshuvud, insexhuvud eller spår. 


Läs mer här.

Vilken gänga är vanligast?

Den vanligaste typen av gänga som används i skruvar och bultar är troligen metrisk gänga. 


Metrisk gänga används i många olika applikationer, inklusive byggkonstruktion, mekanisk tillverkning, fordonstillverkning och elektronik.


Metrisk gänga kännetecknas av att den är baserad på millimetermått och har en vinkel på 60 grader mellan gängvarvens trådar. Det finns olika standarder för metrisk gänga, som ISO (International Organization for Standardization) och DIN (Deutsches Institut für Normung), som fastställer de exakta dimensionerna för olika metriska gängor.

Vilka olika typer av gängor finns det?

Beroende på vilken typ och standard man letar efter, så finns det många olika gängor, här är några:

  • Metrisk gänga

  • Amerikansk gänga (UNC och UNF)

  • Withworth-gänga

  • Trådgänga

  • Trapetzgänga

  • Rörgänga

Vill du veta mer om gängor? klicka här.

MASKINER SOM PASSAR DENNA APPLIKATION

MAZAK MULTIPLEX 6200Y

MAZAK MULTIPLEX 6200Y har 2 spindlar och två revolvrar, vilket innebär att den kan bearbeta två komponenter samtidigt. Den har även Y-axel, vilket gör att den kan skapa mer komplexa geometrier.

Tack vare att den kan bearbeta 2 komponenter samtidigt minskar stycktiderna, men ställtiden blir lång. Detta gör att den passar till större seriestorlekar.

MAZAK HQR 150MSY

MAZAK HQR 150MSY är en produktionsmaskin som har två spindlar och två revolvar. Detta innebär att den kan bearbeta i två komponenter åt gången.

Denna maskin är som två maskiner i en, vilket även innebär att ställtiden ökar. Detta gör den mest lämpad för större seriestorlekar.

MAZAK MULTIPLEX 6200Y

MAZAK MULTIPLEX 6200Y är två maskiner i en, som även klarar komplicerade geometrier.

Med två maskiner i en, innebär det att två komponenter kan bearbetas samtidigt, vilket minskar stycktider. Dock så är ställtiden lång, vilket gör att den passar till större volymer.

MAZAK QT NEXUS 200MSY

Mazak QT NEXUS 200MSY är en avancerad universal svarv som klarar av svåra geometrier och bearbeta komponenten från två sidor. Detta gör att detaljer som måste bearbetas från två håll, blir komplett i maskinen i ett moment.

Då den bara kan tillverka en komponent åt gången så passar den bäst till små-till medium stora serier.

MAZAK QT NEXUS 200MY

Mazak QT NEXUS 200MY är en avancerad universal svarv som klarar av svåra geometrier.

Då den bara kan tillverka en komponent åt gången så passar den bäst till små-till medium stora serier.

MAZAK QT NEXUS 200MY

Mazak QT NEXUS 200MY är en avancerad universal svarv som klarar av svåra geometrier.

Då den bara kan tillverka en komponent åt gången så passar den bäst till små-till medium stora serier.

MAZAK MULTIPLEX 6200

MAZAK MULTIPLEX 6200 har 2 spindlar och två revolvrar, vilket innebär att den kan bearbeta två komponenter samtidigt.

Detta minskar stycktider, men ställtiden blir lång. Detta gör att den passar till större seriestorlekar.

MAZAK QT NEXUS 250M-II

250 i Mazak QT NEXUS 250M-II innebär att den är starkare än 200. Detta gör att den har kraft att snurra stänger med dimensioner upp till Ø75 mm.

Den har en spindel, därför kan den bara bearbeta en komponent åt gången, vilket inte gör den lämplig för stora serier.

MAZAK QT NEXUS 200M

Mazak QT NEXUS 200M är ombyggd och klarar från fabrik 150 mm, men vi har byggt om den så den klarar 200 mm.

Den har en spindel, därför kan den bara bearbeta en komponent åt gången, vilket inte gör den lämplig för stora serier.

DMG MORI CLX 350

CLX 350 har magnetskala, vilket gör att den ändrar sig sällan i mått. Produkter med snäva toleranser är därför passande för denna maskin.

Den har en spindel, därför kan den bara bearbeta en komponent åt gången, vilket inte gör den lämplig för stora serier.

MAZAK QUICK TURN SMART 100S

Mazak Quick Turn SMART är en 2-axlig CNC-svarv med en spindel. Dess enkelhet gör att den har snabba ställtider och är billig i drift.

Då den bara har en spindel och en revolver, kan man bara bearbeta en detalj åt gången.

Detta gör att den passar enklare detaljer i mindre seriestorlekar.

MAZAK QUICK TURN 10

Mazak Quick Turn 10 är en 2-axlig CNC-svarv med en spindel. Dess enkelhet gör att den har snabba ställtider och är billig i drift.

Då den bara har en spindel och en revolver, kan man bara bearbeta en detalj åt gången.

Detta gör att den passar enklare detaljer i mindre seriestorlekar.

LÄS MER OM VÅRA CNC-MASKINER
bottom of page