What we do

  Diversity

  We process most existing material, we also take care of surface treatment, grinding and temper

  Main activity

  Our main activity - Automatic turning in variated sizes and production units.

  Production

  Our machine park comprises of modern CNC turning machines and CNC toll machines.

  Enviroment

  We been in our own facilities since 2001 which is conducted by the flow engineering principle.

  Capacity

  Bardiameter 10-65 mm, chunk details upp to 220 diameter, tumbling, cutting, post process, milling 200x400 mm.

  About us

  About us

  Turnab AB är en kvalificerad leverantör av automatsvarvade stänger med höga krav på kvalitet och leveranssäkerhet. Våra kunder återfinns inom tillverkningsindustrin och främst inom Norden. Turnab AB investerar kontinuerligt för att följa den tekniska utvecklingen inom maskinutrustning och håller en hög kompetensnivå på personalen genom intern och extern utbildning.

  Staff

  Who do you want to contact?
  Janne Lönnberg
  Janne Lönnberg
  0371-21067 Mob. 070-5430129 janne.lonnberg@turnab.se
  Mats Bergkvist
  Mats Bergkvist
  0371-21061 mob. 070-5546470 mats.bergkvist@turnab.se
  Camilla Lönnberg
  Camilla Lönnberg

  Do you want to know more