top of page
värme behandling  -heat treatment.jpg

HÄRDNING & VÄRMEBEHANDLING

OLIKA TYPER AV HÄRDNING - DIFFERENT TYPES OF HARDERING.jpg

VILKA OLIKA

HÄRDNINGSMETODER

FINNS DET?

Vad som gör att materialet får bättre egenskaper har att göra med att dislokationsrörligheten styrs om i materialet.

 

Dislokation är annorlunda från material till material och kräver därför också olika typer av metoder för att lyckas få de egenskaper man önskar.

DE HÄRDNINGSMETODER SOM FINNS ÄR:

OLIKA TYPER AV HÄRDNING - DIFFERENT TYPES OF HARDERING.jpg

VAKUUMHÄRDNING

Vakuumhärdning är en termisk behandlingsmetod där verktygsstål värms upp ytan tillgång till syre och ger hårda egenskaper till materialet.

  

Efter materialet har vakuumhärdats, så måste det anlöpas. Beroende på om man vill ha en fin yta utan missfärgning kan man göra anlöpningen i vakuumugnen. Om det inte finns några specifika ytkrav eller krav på utseendet, så kan man använda den billigare metoden, att anlöpa i en vanlig anlöpningsugn.

MATERIAL SOM

KAN VAKUUMHÄRDAS

De material som kan vakuumhärdas är verktygsstål i specifikationerna:

LÄS MER OM VERKTYGSSTÅL HÄR

FÖRDELAR MED VAKUUMHÄRDNING

  • Inga oxider närvarande

  • Inget syre närvarande

  • Begränsad förvrängning

  • Rena och ljusa resultat

NACKDELAR MED VAKUUMHÄRDNING

  • Tidskrävande

  • Känslig för störningar

  • Måste hanteras rätt och varsamt, vilket kräver kunskap

OLIKA TYPER AV HÄRDNING - DIFFERENT TYPES OF HARDERING.jpg

GASNITRERING

Vakuumhärdning är en termisk behandlingsmetod där verktygsstål värms upp ytan tillgång till syreväldigt hårda egenskaper.

 

Processen innebär att värmning i ugnen med hjälp av kvävgas och 3–4 anlöpningar. Man kan göra anlöpningen både i en vakuumugn eller i en vanlig anlöpningsugn. Vilken man väljer har att göra med vilka ytkrav man har.

MATERIAL SOM

KAN GASNITRERAS

De material som kan vakuumhärdas är verktygsstål i specifikationerna:

LÄS MER OM VERKTYGSSTÅL HÄR