top of page
vi är turnab.jpg

GRUNDEN TILL EN BRA KULTUR

Värderingar är grunden till en hel organisation och det som styr hela företagets kultur. Det är därför viktigt att ha rätt värderingar för att kunna erbjuda kunder och intressenter ett så bra värde som möjligt.

VÅRA VÄRDERINGAR

ENGAGEMANG

Varje enskild individ ska engagera sig inom organisationen för att vara den del av ständig utveckling och så vi uppnå våra mål.

GEMENSKAP

På Turnab finns det inga vi eller ni, utan det är ett vi, vi är ett team. En individuells agerande inom verksamheten påverkar inte bara individen, utan alla andra också, positivt likväl som negativt.

 

Gemenskap innebär också att ingen lämnas utanför, alla är lika mycket värda och vi behandlar varandra väl.

ANSVAR

För att vi ska lyckas att utvecklas och nå våra mål måste man har roller. Det är därför väsentligt att varje enskild individ acceptera sin roll och tar ansvar för den rollen inom organisationen.

INNOVATION

Allt som inte är under utveckling är under avveckling. Vi strävar därför dagligen för att hitta nya förbättrade hållbara lösningar. Detta leder till en organisation med nöjda anställda och intressenter.

KUNDSKAP

Kunskap och erfarenhet inom områden som är av våra kunders intresse. Samtidigt som man har ett stort kundfokus att ge kunden det resultat som hen önskar.

MÅTTANPASSADE FÄSTELEMENT

icke-standard Specilanpassad skruv som är legotillverkad genom metallsvarvning

FÄSTELEMENT

 • SKRUVAR​

 • BULTAR

 • MUTTRAR

 • FÄSTANORDNINGAR

 • INSATSER

 • AVSMALNINGSSTIFT

icke-standard specialanpassade brickor som är legotillverkade via metallsvarvning

BRICKOR

 • AVLASTA TRYCK & VIKT

 • FJÄDRING

 • SLITPLATTA

 • LÅSNINGAR

icke-standard specialanpassade hylsor och distanser som är legotillverkade via metallsvarvning

DISTANSER

 • OMSLUTANDE KAPSLAR

 • MELLANHÖJE

 • STÖD

Icke-standard fästelement, special- och måttanpassade efter dina behov.

CUSTOM, MADE STANDARD

UPPFÖRANDEKOD

Uppförande, även kallat code of conduct är en uppsättning regler som definierar förväntat beteende för en individ eller en organisation, inom etiska och moraliska principer. 

CNC-BEARBETNING

KUNDUNIKA KOMPONENTER

Skräddarsy dina kundunika komponenter via legotillverkning med hjälp av skärande bearbetning.

SVARVNING

FRÄSNING

HÅL-BEARBETNING

GÄNGNING

LÄTTRING

FORMNING

SKRUVHUVUD

GRAVERING

Metallsvarvade komponenter via CNC-bearbetning och legotillverkning

VISION

”Vår vision är att göra hållbara icke-standardkomponenter lika prisvärdiga som standardkomponenter."

AFFÄRSIDÉ

Genom engagemang, gemenskap, ansvar, Innovation och kundskap ska vi erbjuda kundunika lösningar inom mekaniska komponenter. 

MÅL

Lär dig mer om våra långsiktiga- och kortsiktiga mål för att nå våran vision och affärsidé.

TILLÄGGSTJÄNSTER

Låt oss ombesörja värme- och ytbehandling på de komponenter vi bearbetar, så bidrar du till en mer hållbar framtid.

VÄRME-BEHANDLING