top of page

Icke-standard Muttrar

En mutter är en gängad hona som används som infäste för skruvar, för att skapa en icke-permant sammankoppling av olika komponenter.

Icke-standard Skruvar & Bultar

En skruv eller bult är en gängad hane som fäst in i en gängad hona, för att skapa en icke-permant sammankoppling av olika komponenter.

Icke-standard Cylindriska pinnar & Stift

En cylindrisk pinne är en enkel mekanisk komponent som används i många olika tillämpningar inom tillverkning, maskinteknik, och konstruktion. Den är, som namnet antyder, av cylindrisk form och kan tillverkas i en rad olika material.

Icke-standard Brickor

Brickor används inom fästelement för att ge stöd, skydda ytor och fördela belastningen jämnt i fästförbindelser. De finns i olika typer och material och spelar en viktig roll för att säkra och förbättra funktionen hos skruvar, bultar och muttrar.

Icke-standard Hylsor & Distanser

Hylsor och distanser används inom fästelement för att ansluta eller förlänga fästelement som skruvar eller bultar. De har antingen bara ett hål eller ett invändigt gängat hål och möjliggör säker och stabil fästning av material och komponenter genom att placeras över fästelementet och skruvas på plats.

MÅTTANPASSADE FÄRSTELEMENT (HEM).png

CUSTOM, MADE STANDARD

Customize and adjust your fasteners directly online via our configurator.

​​

Customize dimensions, materials, additional services, and quantities according to your needs and wishes, to get the result you desire.

NON-STANDARD FASTENERS

WHAT IS A NON-STANDARD FASTENER?

Fasteners are one of the most important components in machinery. Without fasteners, everything would just fall apart. A fastener is a component that mechanically joins two or more components together to form a structure.

Fasteners are used for non-permanent joints. Any component that has an external(male) or internal(female) thread can be called a fastener. The product we most associate with fasteners is screws and nuts.

Customized fasteners are the types of washers, screws, nuts, or sleeves that have customer-unique dimensions and are not available as standard, also known as non-standard. This means that they are custom adapted and tailored to your product.

TURN FAST ON DEMAND

Räkna ut pris direkt online på specialanpassade fästelement via Turnab AB:s konfigurator

GET INSTANT QUOTE ONLINE

Waiting times for quotes are over, get a price instantly online.

SEVERAL MATERIALS & SURFACE TREATMENTS

Choose material and surface treatment according to your requirements.

CUSTOMIZED DIMENSIONS

Adjust the dimensions according to your needs and requirements.

FIND THE BEST SOLUTION FOR YOU

Experiment with quantities, material choices and surface treatments, so you find a solution that suits you.

CNC MACHINING

KUNDUNIKA KOMPONENTER

Customize your unique components by contract manufacturing and cutting machining.

TURNING

MILLING

HOLE MACHINING

THREADING

KNURLING

FORMING

SCREW HEADS

ENGRAVING

Metallsvarvade komponenter via CNC-bearbetning och legotillverkning

ADDED SERVICES

By letting us take care of the heat and surface treatment for the components that we machine, you contribute to a more sustainable future.