top of page

HÅLLBARHETSMÅL

KVALITETSMÅL 1

Ligga på en leveranssäkerhet på 95% eller bättre.  

Detta ska uppfyllas genom: 

 • Lägga in hur många dagar förtidigt och för sent kunden acceptera en order i affärssystemet. 

 • Om kund önskar tidigare leverans och detta är möjligt, ska detta ändras i ordern i affärssystemet.  

 • Införa möte på torsdagar mellan Planerare och Order & förfrågan för att få en bättre överblick av planeringen.  

KVALITETSMÅL 2

Max 5 reklamationer/kund och max 20 totalt under 1 år.  

Detta ska uppfyllas genom: 

 • Rapportera alla avvikelser och reklamationer i affärssystemet 

 • Skapa en så kallad lathund om reklamationer i en databas, så man kan ta lärdom av misstag även till framtida jobb. 

KVALITETSMÅL 3

Max 50 interna avvikelser under 1 år. 

 

Detta ska uppfyllas genom: 

 • Rapportera alla interna avvikelser i affärssystemet 

 • Skapa en så kallad lathund om reklamationer i en databas, så man kan ta lärdom av misstag även till framtida jobb. 

MILJÖMÅL 1

Minska företagets koldioxidutsläpp av interna transporter i förhållande till omsättning med minst 50% senast 2023-12-31. 

 

Detta genomförs genom att se över nödvändiga transporter. En 100% elektrisk transportbil är beställd och kommer komma i bruk till Q3 2023.  

MILJÖMÅL 2

Ha samma förbrukning i förhållande till omsättningen som 2022 senast 2023-12-31 och en minskning med minst 20% senast 2025-12-31.

 

Detta genomförs genom:

 • Investera i automatiska portar för att stänga in värmen i lokalen vid in/ utlastning

 • Skapa rutiner som minskar förbrukning i standby-läge

 • Skapa rutin för att kolla läckage av tryckluft i verkstaden

 • Investera i en ny ventilation som kopplar ihop kontor och verkstads värme. Detta ska leda till att vi kan demontera aerotemperna i verkstaden.

MILJÖMÅL 3

Återvinna skärvätskan som kommer ifrån spåncontainrar under 2023. Detta ska leda till en 50% minskning av vattenrening av spillvatten till 2024-012-31.

 

Detta genomförs genom:

 • Investera i en spån- och vätskepump som återvinner och renar skärvätskan från maskinerna.

KVALITETSMÅL 4

Bli certifierade i IATF 16949:2016 till 2026 

Detta ska uppfyllas genom: 

 • Bli tredjepartscertifierade september 2025 

 • Bli fullt certifierade september 2026  

MÅL

NEDLADDNINGSBARA DOKUMENT

MÅL

KVALITETSMÅL

MILJÖMÅL

bottom of page