top of page

PRIVACY POLICY

Läs våran privacy policy här

Privacy policy
Mätning av metallsvarvad komponent

KVALITETSPOLICY

Turnab är en komplett samarbetspartner inom skärande bearbetning av stål, rostfritt, mässing, plast m.m.

Företaget och var och en av de anställda ska uppfylla kundernas krav, förväntningar och behov. Det förutsätter att vi levererar produkter med rätt kvalitet, i rätt tid och till rätt pris. Med produkt menas både varor och tjänster.

För att uppnå detta resultat skall man verka för:

  • Ett fungerande kvalitetssystem.

  • Ansvar för kundens önskemål.

  • Ömsesidigt förtroende inom företaget.

  • Kompetensutveckling genom utbildning och rekrytering.

  • Arbeta för en ständigt förbättrad kvalité.

  • Leva upp till våra intressenters krav och uppfylla alla tillämpliga krav mot myndigheter.

Skrotcontainer

MILJÖPOLICY

Turnab AB bedriver ett aktivt miljöarbete i samverkan med leverantörer, kunder och övriga intressenter.

Arbetet strävar mot målet mot en hållbar verksamhet med liten påverkan på miljön.

Att ha ett förebyggande arbete mot all form av miljöpåverkande utsläpp

Lagar och föreskrifter samt andra bindande krav skall infrias och helst överträffas.

Miljöaspekter identifieras och utvärderas och ska ligga som underlag för uppfyllande av de bindande aktiviteter och miljömål och ständiga förbättringar som företaget beslutar.

NEDLADDNINGSBARA DOKUMENT

POLICYS

KVALITETSPOLICY

MILJÖPOLICY

PRIVACY POLICY

FRAMGÅNG KRÄVER ANSVAR

Här hittar du våra policys.

POLICYS

bottom of page