GpCSE85w.jpg

MILJÖ

MILJÖLEDNINGSSYSTEM

Sedan september 2021 är Turnab AB certifierad enligt ISO 14001:2015.

 

VAD ÄR ISO 14001?

ISO 14001 är en internationell standard som är grunden till att ha ett miljöledningssystem. I standarden så finns det 55 krav som måste följas för att lyckas med standarden och ett bra miljöledningssystem.

 

Utöver de 55 kraven så är även standarden till för att vägleda till ett bättre miljöledningsarbete.

Mazak Quick turn 10_.jpg

MILJÖPOLICY

Turnab AB bedriver ett aktivt miljöarbete i samverkan med leverantörer, kunder och övriga intressenter.

Arbetet strävar mot målet mot en hållbar verksamhet med liten påverkan på miljön.

Att ha ett förebyggande arbete mot all form av miljöpåverkande utsläpp

Lagar och föreskrifter samt andra bindande krav skall infrias och helst överträffas.

Miljöaspekter identifieras och utvärderas och ska ligga som underlag för uppfyllande av de bindande aktiviteter och miljömål och ständiga förbättringar som företaget beslutar.

we turn in your direction bmw i3 HEMSIDA.jpg

MILJÖMÅL

Efter en bedömning av företagets miljöaspekter med hänsyn taget till ekonomiska och praktiska övervägande har följande miljömål antagits:

MILJÖMÅL 1

Minska företagets förbrukning av diesel till den egna lastbilen med minst 20% senast 2022-12-31.

Detta genomförs genom att se över nödvändiga transporter, samt byte till en mer miljövänlig lastbil.

MILJÖMÅL 2

Minska företagets elförbrukning med minst 3% i förhållande till omsättningen senast 2022-12-31 och en minskning med minst 20% senast 2025-12-31.

Detta genomförs genom ett byte av samtliga lysrör till ledlysrör, se över och täta eventuella läckage i tryckluftssystemet, samt på sikt installera ett solcellssystem på företagets tak.

 

MILJÖMÅLEN:

 

  • Kontrolleras och jämförs mot förbrukningssiffror föregående år.

  • Information på företaget om målen ges i ledningens genomgång samt på anslagstavlan.

  • Utvärderas 1/gång/år och justeras vid behov.

  • VD bedömer och tillsätter behovet av resurser minst 1/gång/år.

  • Miljöansvarig har ansvaret att samtliga rutiner kring miljömålen genomförs.

JESPER

LÖNNBERG

MILJÖANSVARIG

KONTAKT MILJÖ

FORDON

För att minska utsläppen så finns våra samarbetspartners inom GGVV-regionen. Detta minskar på avstånden, vilket är bra för plånboken, leveranstider och miljön. 

Alla våra tjänstebilar går på 100% grön el. Under 2022 är målet att även transportbilen kommer gå på el. Har vi produkter som får plats i en av elbilarna, så skickar vi självklart produkterna med det.

BMW i3 SPORT

12,9 kWh/100 km

CO2 emissions: 0 g/km

GRÖN EL.jpg

GRÖN EL

Hela Turnab ABs anläggning drivs av 100% förnyelsebar energi. Detta innebär att maskiner och fordon inom Turnab ABs lokaler drivs på grön el 24 timmar om dygnet.

GpCSE85w.jpg

ÅTERVINNING

När vi bearbetar våra komponenter så bildas spill ifrån råmaterialet, även kallat spånor. Dessa spånor skrotas inte, det skickas till återvinning så nya komponenter kan bearbetas i framtiden. 

Jättevägen 8, 33375, Reftele, Sverige

Turnab AB

  • Tick tack
  • Youtube
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Instagram

#WETURNINYOURDIRECTION