oCTU9lCA_edited.jpg

KVALITET

SEDAN 1997

VAD ÄR KVALITET FÖR NÅGOT?

Kvalitet är värdet på de egenskaper objekt, subjekt eller aktiviteter har.

 

Det första man tänker på när man hör ordet ”kvalitet” är komponenter som är enligt ritning och inte går sönder. För att nå dit måste man tänka på:

 • Pålitlighet

 • Driftsäkerhet

 • Prestanda

 • Miljöpåverkan

 • Kostnad

 • Utseende

 • Tillgänglighet

 • Kommunikation

VAD ÄR KVALITETSTEKNIK?

Kvalitetsteknik är en benämning på de metoder, verktyg, teorier och system som man inom industrin använder för att säkerhetsställa de processer och produkter som tillverkas.

På Turnab använder vi ISO 9001:2015 i vårt ledningssystem för att garantera denna kvalitetsteknik.

VAD ÄR ISO 9001:2015?

ISO 9001 är en internationell standard för ledningssystem vars avsikt är att finnas som ett stöd och vägledning för företag för att utveckla och förbättra företaget och ledningssystemet.

ISO 9001:2015 är uppbyggt på sju principer:

 • Kundfokus

 • Ledarskap

 • Medarbetarnas engagemang

 • Processinriktning

 • Förbättring

 • Faktabaserade beslut

 • Relationshantering

Mazak Quick turn 10_.jpg

KVALITETSMÅL

Turnab och samtliga anställda strävar efter att uppnå maximal kvalitetsnivå samt att leverera rätt vara i rätt tid.

I klartext innebär detta att ligga på en leveranssäkerhet på 95% eller bättre. Reklamationer och fel 7st/kund under 1 år.

Bevakning sker vid månadsmöten och får vi störningar skall vi förebygga detta beroende på vad som orsakar störning.

Monitor hjälper till vid produktionsplanering och vi ser vilken beläggning vår maskinpark har, detta ger oss rätt verktyg att säkerställa leveranser till kund.

Alla avvikelser registreras i Monitor.

Mazak Quick turn 10_.jpg

KVALITETSPOLICY

Turnab är en komplett samarbetspartner inom skärande bearbetning av stål, rostfritt, mässing, plast m.m.

Företaget och var och en av de anställda ska uppfylla kundernas krav, förväntningar och behov. Det förutsätter att vi levererar produkter med rätt kvalitet, i rätt tid och till rätt pris. Med produkt menas både varor och tjänster.

För att uppnå detta resultat skall man verka för:

 • Ett fungerande kvalitetssystem.

 • Ansvar för kundens önskemål.

 • Ömsesidigt förtroende inom företaget.

 • Kompetensutveckling genom utbildning och rekrytering.

 • Arbeta för en ständigt förbättrad kvalité.

 • Leva upp till våra intressenters krav och uppfylla alla tillämpliga krav mot myndigheter.

KONTAKT KVALITÉ

MATS

BERGKVIST

KVALITÉ