top of page

TYPER AV PRODUKTER PASSANDE FÖR 2-AXLIGA T MASKINER:

Open Site Navigation

KOL

Det liv vi känner till och lever i idag är baserat på grundämnet kol. De ämnen som innehåller kol och väte kallas därför för organiska.

 

Varför kol är så förekommande vanligt har att göra med att det har lätt till att skapa starka bindningar mellan atomer.

 

De material som Kol förekommer rent material är:

  • Grafit

  • Diamant

  • Fullerener

  • Amorft kol  

JÄRN

Järn är jordskorpans fjärde vanligaste grundämne, så tillgången är stor. Järn förekommer sällan i ren form ovanför jordens yta. Detta är på grund av att vatten och syre oxiderar järnet, vilket skapar rost. I stället är det vanligt att järnet är förenat med antingen syre eller svavel.

 

Järnet består ofta av kol, desto mer kol det innehåller, desto mer ömtåligt blir det.

  • Tackjärn: 4% Kol

  • Gjutjärn: 2% - 4% Kol

  • Stål: 0,4% - 1,5% Kol

  • Smidesjärn: > 0,4% Kol

JÄRN